PEFA 2016: Okvir za ocjenu upravljanja javnim financijama

Učinkovite institucije i sustavi upravljanja javnim financijama (UJF) igraju presudnu ulogu u provedbi nacionalnih razvojnih politika i politika smanjenje siromaštva. Kvalitetno UJF predstavlja točku u kojoj se objedinjuju dostupni resursi, pružanje usluga i ostvarenje ciljeva javnih politika. Ako se provede na pravilan način, UJF osigurava efikasnu naplatu javnih prihoda i njihovo odgovarajuće te održivo korištenje. Ključnu ulogu dobrog UJF u globalnom razvoju prepoznale su brojne organizacije, između ostalog I Ujedinjeni narodi u obvezama koje su preuzele za financiranje razvoja i u svojim Ciljevima održivog razvoja, kao i u Platformi za učinkovite institucije. Primjera radi, sudionici sastanka o Akcijskom planu iz Adis Abebe održanog u srpnju 2015. godine potvrdili su svoju predanost rješavanju izazova financiranja i stvaranje okruženja koje osigurava održivi razvoj na svim razinama, čime se dalje razrađuju zaključci Konsenzusa iz Montereia iz 2002. i Deklaracije iz Dohe iz 2008 godine.

U skladu sa širokom globalnom suglasnošću o značaju UJF, sedam partnera u području međunarodnog razvoja: Europska komisija, Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka i vlade Francuske, Norveške, Švicarske i Velike Britanije pokrenula su 2001. godine Program za javne rashode i financijsku odgovornost (PEFA). Program PEFA je počeo kao sredstvo za usklađivanje ocjena UJF na razini njegovih partnerskih organizacija i osmišljen je radi uspostave standardizirane metodologije i referentnih alata za dijagnostičke ocjene UJF. Od PEFA se također očekivalo da posluži kao temelj za dijalog o strategijama i prioritetima za reformu UJF i stvaranje skupa informacija koje bi mogle pridonijeti istraživanju i analizi UJF u širem smislu.

Od 2001. godine, PEFA je postala priznati standard za ocjenu sustava UJF. Zaključno sa 31. prosincem 2015., izrađeno je preko 500 izvještaja na temelju provedenih postupaka ocjenjivanja u 149 države. PEFA 2016 predstavlja značajno unapređenje prethodne verzije PEFA, koja je u najvećoj mjeri bila identična verziji usvojenoj pri pokretanju programa. U okviru PEFA 2016 prepoznate su izmjene na području reformi UJF i razvoju dobrih praksi ostvarenih tijekom prethodnog desetljeća. Kroz iskustva su utvrđena i područja u kojima su bila potrebna pojašnjenja i poboljšanja koja su uključena u osnovne smjernice PEFA. Ova unapređenja ostvarena su i kao rezultat značajnih povratnih informacija prikupljenih od partnera, korisnika i promatrača PEFA tijekom globalne javne rasprave provedene 2014.godine, koju je slijedilo opsežno testiranje tijekom 2015. PEFA 2016 temeljena je na verzijama iz 2005. i 2011., uz uvođenje četiri nova pokazatelja (indikatora), proširenje i preciziranje postojećih pokazatelja te usklađivanje polaznih standarda dobrog učinka u brojnim područjima. U PEFA 2016 značajnija pažnja pridaje se elementima unutrašnje financijske kontrole što se može uočiti kroz ocjene PEFA i uspostavlja se jasnija i dosljednija struktura izvještavanja o nalazima ovih ocjena. Od dana usvajanja, PEFA 2016 zamjenjuje PEFA 2011 kao okvir koji treba primjenjivati za sve nove ocjene PEFA.

Ova publikacija je prva u nizu dokumenata koje je pripremio Tajništvo PEFA sa ciljem pružanja objašnjenja i podrške u primjeni PEFA 2016.

PEFA 2016: Okvir za ocjenu upravljanja javnim financijama (Hrvatski)