PEFA 2016: Okvir za ocenu upravljanja javnim finansijama

Efektivne institucije i sistemi upravljanja javnim finansijama (UJF) igraju presudnu ulogu u sprovođenju nacionalnih razvojnih politika i politika smanjenja siromaštva. Kvalitetno UJF predstavlja tačku u kojoj se objedinjuju dostupni resursi, pružanje usluga i ostvarenje ciljeva javnih politika. Ako se sprovede na pravilan način, UJF obezbeđuje efikasnu naplatu javnih prihoda i njihovo adekvatno i održivo korišćenje.

Ključnu ulogu dobrog UJF u globalnom razvoju prepoznale su brojne organizacije, između ostalog I Ujedinjene nacije u obavezama koje su preuzele za finansiranje razvoja i u svojim Ciljevima održivog razvoja, kao i u Platformi za efektivne institucije. Primera radi, učesnici sastanka o Akcionom planu iz Adis Abebe održanog u julu 2015. godine potvrdili su svoje opredeljenje za rešavanje izazova finansiranjani stvaranje okruženja koje obezbeđuje održivi razvoj na svim nivoima, čime se dalje razrađuju zaključci Konsenzusa iz Montereja iz 2002. i Deklaracije iz Dohe iz 2008. godine.

U skladu sa širokom globalnom saglasnošću o značaju UJF, Program za javne rashode i finansijsku odgovornost (PEFA) pokrenulo je 2001. godine sedam partnera u oblasti međunarodnog razvoja: Evropska komisija, Međunarodni monetarni fond, Svetska banka i vlade Francuske, Norveške, Švajcarske i Velike Britanije. U 2019. godini Ministarstvo finansija Slovačke Republike i Ministarstvo finansija velikog Vojvodstva Luksemburg pridružili su se partnerskom programu PEFA.

Program PEFA je započeo kao sredstvo za usklađivanje ocean UJF na nivou njegovih partnerskih organizacija i osmišljen je radi uspostavljanja standardizovane metodologije i referentnih alata za dijagnostičke ocene UJF. Od PEFA se takođe očekivalo da posluži kao osnova za dijalog o strategijama i prioritetima za reformu UJF i stvaranje skupa informacija koje bi mogle da doprinesu istraživanju i analizi UJF u širem smislu. Od 2001. godine, PEFA je postala priznati standard za ocene sistema UJF. Zaključno sa 31. oktobrom 2019, izrađeno je preko 600 izveštaja na osnovu sprovedenih postupaka ocenjivanja u 151 zemalja.

PEFA 2016 predstavlja značajno unapređenje prethodne verzije PEFA, koja je u najvećoj meri bila identična verziji usvojenoj pri pokretanju programa. U okviru PEFA 2016 prepoznate su izmene na polju reformi UJF i razvoj dobrih praksi ostvaren tokom prethodne decenije. Kroz iskustva su utvrđene i oblasti u kojima su bila potrebna razjašnjenja i poboljšanja, koje su unete u osnovne smernice PEFA.

Ova unapređenja ostvarena su i kao rezultat značajnih povratnih informacija prikupljenih od partnera, korisnika i posmatrača PEFA tokom globalne javne rasprave sprovedene 2014. godine, koju je sledilo obimno testiranje tokom 2015. PEFA 2016 zasnovana je na verzijama iz 2005 i 2011, uz uvođenje četiri nova pokazatelja (indikatora), proširenje i preciziranje postojećih pokazatelja i usklađivanje polaznih standarda dobrog učinka u brojnim oblastima. U PEFA 2016 značajnija pažnja se obraća na elemente

unutrašnje finansijske kontrole koji se mogu opaziti kroz ocene PEFA i uspostavlja se jasnija i doslednija struktura za izveštavanje o nalazima ovih ocena. Od dana usvajanja, PEFA 2016 zamenjuje PEFA 2011 kao okvir koji treba primenjivati za sve nove ocene PEFA.

Ova publikacija je prva u nizu dokumenata koje je pripremio Sekretarijat PEFA u cilju pružanja objašnjenja i podrške za primenu PEFA 2016.

PEFA 2016: Okvir za ocenu upravljanja javnim finansijama (Srpski)